מש"ה – 18 ומעלה

אריק קרקה: 054-2201113

Kesher-arik@bezeqint.net

אינטליגנציה גבולית

מיכאל תבור: 054-2201120

Kesher-michael@bezeqint.net

פראדר ווילי

מיכאל תבור: 054-2201120

Kesher-michael@bezeqint.net

פוסט אשפוזי, ילדים ונוער

מאיה ויצמן-ספחי: 054-2201126

maya9090@gmail.com

אינטליגנציה גבולית, 18 ומעלה

סיגל גבע-קוסן: 054-2201128

Kesher-sigal@bezeqint.net

מזדקנים

סיגל גבע-קוסן: 054-2201128

Kesher-sigal@bezeqint.net

בני 18 ומעלה, רב נכותי

סיגל גבע-קוסן: 054-2201128

Kesher-sigal@bezeqint.net

מש"ה, צעירים ובוגרים,

אריק קרקה: 054-2201113

Kesher-arik@bezeqint.net