תהליך קליטה של דייר חדש נעשה בהתאם להמלצת הרשויות ו-ועדת ההשמה, בשילוב הבחירה של הדייר ובני משפחתו.
חברת קשר קשר מפעילה מערכי דיור המספקים בית חם לאנשים הנמנים על מספר אוכלוסיות.

האוכלוסייה                   

אנשים המוכרים על ידי אגף מש"ה – מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה בינונית-קלה. גילאי 18 ומעלה

האוכלוסייה                   

צעירים בעלי אינטליגנציה "גבולית" בשילוב לקויי למידה, וטווח רחב של קשיים בתחום הרגשי התנהגותי

האוכלוסייה                   

בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד גבוה, או על רצף האוטיזם בתפקוד בינוני-גבוה

מערכי דיור מתאימים

האוכלוסייה                   

אנשים המאובחנים כבעלי תסמונת "פראדר ווילי" או השמנה מסכנת חיים.

מערכי דיור מתאימים

האוכלוסייה                   

אנשים "מזדקנים" השייכים לאגף השיקום (כולל הנמכה קוגניטיבית ולקויות פיזיות קלות)

מערכי דיור מתאימים